วิธีการ Set E-mail ของ PDTI โดยใช้โปรแกรม Outlook Express version 5 หรือใหม่กว่า

1.เปิดโปรแกรม Outlook Express

2. เรียกเมนู Tools/Accounts เลือก Tab Mail กดปุ่ม Add / Mail

3. พิมพ์ชื่อตัวเราลงไป แล้วกด Next

   

 

4. พิมพ์ชื่อ E-mail Address แล้วกด Next

5. เลือก Mail Server Type เป็น IMAP พิมพ์ชื่อ Mail Server เป็น mail.pdti.kmutt.ac.th ทั้ง Incoming และ Outgoing Mail Server ดังรูป :-

6. พิมพ์ชื่อ Account พร้อม Password แล้วกด Next

7. จากนั้นกด Finished

8. กด Close

 

9. กด  Yes ตามรูป

10. กด Okay

 

11. กดดู Inbox ด้านซ้ายมือตามรูป

หมายเหตุ การ Backup Mail Message โดยใช้โปรแกรม Outlook Express เป็นรับเมล์จาก Server มายังเครื่อง PC เท่านั้น ไม่สามารถนำเมล์จาก PC ไปยัง Server ได้ ซึ่งถ้าต้องการนำเมล์จาก PC ไปยัง Server จะต้องใช้โปรแกรม MS Outlook97 หรือ MS Outlook 2000 เท่านั้น

หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คุณวรสิทธิ์ โทร.9724 ก็ได้ครับ..