การใช้งานระบบโทรศัพท์สำหรับอาคารวิจัยพัฒนาโรงงานต้นแบบ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สรบ. บางขุนเทียน T. 7472